วิธีการชำระเงิน

 

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและค่าบริการได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

 

บริษัท เชคเวท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 179-4-66582-6

 

ธนาคารกรุงไทย สาบาสุขุมวิท 93 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 047-0-19960-1

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-260718-1

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ลาดพร้าว 71 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี601-2-08961-7

 

 

ธยสตสน