วิธีการรับสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้าของบริษัท

-บริการตรวจเช็คเครื่องชั่งทุกชนิดและรับเครื่องซ่อม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด

-ฟรี  ค่าบริการจัดส่งสินสินค้า เครื่องชั่งทุกชนิด ทั่วประเทศ